maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze MVO-inzet is geworteld in onze roeping en onze deelname aan de Limagrain coöperatie. Samenwerking vormt de kern van Limagrain Ingredients, het zit in ons DNA. Actie ondernemen kun je het beste samen doen.
Limagrain Ingredients zet zich al sinds 2011 in voor MVO. Door de coöperatieve aard van onze groep kunnen wij onze ambities over de lange termijn betuigen en onze inzet met ingetogen kracht doorzetten. De eerste pijlers van onze MVO-inzet kwamen voort uit de op de ISO 26 000 norm gebaseerde MVO diagnose.
AdobeStock_361541632BD

Onze inzet steunt op drie pijlers:

Mensen

Want de allerbelangrijkste ingrediënten van ons succes zijn de inzet en toewijding van de mannen en vrouwen van Limagrain Ingredients. Wij streven naar het creëren van een werkomgeving die alle werknemers motiveert, waarin iedereen zich professioneel kan ontplooien en waar persoonlijk initiatief het mogelijk maakt om verder te komen.

Gezondheid

Gezondheid en veiligheid zijn sleutelwoorden bij
Limagrain Ingredients. Omdat wij beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen veiligheid en die van de ander beloven wij:
• een veilige werkomgeving te waarborgen en ons elke dag weer in te zetten om de veiligheid van alle medewerkers te verbeteren;
• uitsluitend producten te leveren die aan de strengste voedselveiligheidseisen voldoen.

Milieu

Omdat natuurlijke grondstoffen worden uitgeput of achteruitgaan, omdat klimaatverandering echt is, omdat respect voor het leefklimaat imperatief is beloven wij onze impact op het milieu continu terug te dringen en om te blijven zoeken naar meer verantwoorde oplossingen voor onze installaties en onze producten.

MVO Essentials 2022

Voor meer informatie over onze aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kunt u de CSR Essential 2022 downloaden.

Download
0202_CSR_mockup_NL